Klub mnohodetných rodín ponúka členstvo

Úvod / Aktuality / Klub mnohodetných rodín ponúka členstvo

Vlani v novembri sme oslávili 20. ročné jubileum založenia Klubu mnohodetných rodín. 

Za 20. rokov sa podarilo všeličo, ale oveľa viac máme pred sebou. Poniektorí sme sa dlho nevideli, možno sme zabudli, že vôbec Klub mnohodetných rodín existuje. Všetkých môžem ubezpečiť, že existuje a že má za sebou to, čo nám môžu iní závidieť. 

Stali sme sa dve desaťročia uznávaným partnerom vlád, parlamentu, poslancov. To doma, na Slovensku.

Mimo Slovenska sme partnermi Európskeho parlamentu, Komisie EÚ, mnohých národných organizácií, ale aj členmi medzinárodných organizácií, viacerých pôsobiacich na celom svete, dokonca ako jediní zo Slovenska máme štatút konzultatívnej organizácie DESA UN – Riaditeľstva ekonomickej a sociálnej sekcie OSN. Posledné, čo nám pribudlo, je úzka spolupráca s Pápežskou radou pre rodinu pri sv. Stolici. Spracúvame podklady pre Komisiu, Európsky parlament, OSN, samozrejme aj doma, kde máme zastúpenie v poradných orgánoch vlády, napr. Výbore pre deti a mládež a Výbore pre rodovú rovnosť, kde máme na starosti pracovnú skupinu pre súkromný život a rodinu.

Je prirodzené, aby z času na čas sme obnovili adresár. Pripravujeme rozosielanie informácií, ktoré sú zaujímavé pre členov. Rozbiehame poradňu, ktoré bude mať viacero odborníkov, predovšetkým z našich radov. Budú schopní mailom zodpovedať, ale súčasne každý problematický prípad mapovať, lebo sa stáva podkladom pre rokovanie s kompetentnými, aby sa problematika riešila. V minulosti sme takýmto spôsobom riešili pripomienky ohľadom sociálneho balíka platného od 1.1.2004. Za mimoriadne krátku dobu sme mali analýzu a vzniknuté problémy (13) sme riešili lobovaním v parlamente, vláde a pod. 9 je dnes vyriešených, niečo sa dostalo až na Ústavný súd. Bez podpory členov sa nedá predstaviť takáto práca.

V Bratislave máme kanceláriu na exkluzívnom mieste v centre. Pripravujeme školenia, konzultácie a rôzne akcie. To všetko pre nás!

Voľakedy sme mali kontakt na skoro 700 rodín po celom Slovensku. Z rôznych dôvodov, najmä finančných a nedostatku kapacity máme aktívny kontakt s oveľa menším počtom rodín. Nemáme pokryté celé regióny. Prosím o podporu.

Máme vytvorenú diskusnú skupinu, do ktorej sa môžete ako členovia prihlásiť. Budú tam informácie o klubovom živote, ale aj o pracovných príležitostiach, o témach diplomoviek pre študentov, o prednáškach, konferenciách, skrátka všeličo čo je určené pre nás.

Máme vytvorenú stránku, kde máte možnosť niečo darovať, ale aj získať. Recyklácia je užitočná nie len pre prírodu, ale aj pre naše peňaženky.

Naša materská stránka, www.kmr.sk teraz nefunguje, jednoducho nemáme na to. S vašou pomocou sa to môže zmeniť.

Klub mnohodetných rodín ponúka členstvo:

·         Riadni členovia tvoria základ organizácie, majú právo voliť a byť volení.

·         Sympatizujúci členovia predovšetkým vyjadrujú svoju podporu organizácii, jej myšlienkam a cieľom alebo projektom, ktoré podporuje.

Viac o členstve je v stanovách. Svojím členstvom, aj keď bez aktívnej účasti, pomáhate Klubu mnohodetných rodín a jej projektom. Členmi môžu byť fyzické aj právnické osoby. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom elektronického formulára, ktorý môžete vyplniť online https://docs.google.com/forms/d/1MfIS54L0acnLLYd0QprOyHsw52buIHhcu_-eRvgqJa8/viewform 

Ak viete o mnohodetnej rodine, oslovte ju. Čím je nás viac, o to lepšie. Mnohodetná rodina je aj vtedy, ak už deti vyletia z hniezda. Lebo rodičia si zaslúžia primerané ocenenie spoločnosti za to, že boli ochotní vychovať deti, deti, ktoré sú zárukou budúcnosti. Lebo rodičia investovali do spoločnosti veľa, veľmi veľa a majú nárok, aby spoločnosť im túto aspoň čiastočne investíciu vrátila. Rozhodne nesmieme trpieť stav, keď rozhodnutie pre dieťa je rozhodnutím pre chudobu.

Ospravedlňujeme sa za nevyžiadaný mail. Ak si nežiadate, aby v budúcnosti sme zasielali maily, dajte nám to vedieť. Ak vám nepatrí, tak ho zahoďte, alebo pošlite tomu, o kom predpokladáte, že by mu mohol patriť.

Ak viete o ďaľších, komu by sme mohli maily zasielať, pošlite nám adresu, radi ju zaradíme do adresára. 

Podobné články
Napíšte nám

Máte otázky? Napíšte nám ich a radi Vám odpovieme