Podporte Klub mnohodetných rodín odkázaním 2% z daní!

Úvod / Návody a tipy / Podporte Klub mnohodetných rodín odkázaním 2% z daní!

Prečo práve podporiť Klub mnohodetných rodín?

Darujte 2%

Takto na Vás útočia plagáty, letáky, priatelia i známy…..

Ale má to jeden háčik. Aby sme mohli niečo darovať 2% z našich daní, museli by sme podstatne viac zarábať, ako zarábame. Čítajte ďalej, je tam viac ….

Toto vám nikde nepovedia (lebo to ani nevedia!)

Máte deti? Potom ste diskriminovaní. Ako je to možné?

Zákon 595/2003 o dani z príjmov v § 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely:

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou a vykonal ročné zúčtovanie, potom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus.

Ak máte jedno dieťa, na ktoré dostávate daňový bonus, tak sa vám daň zníži za rok 252€, ak dve, potom o 504€ a tak ďalej. Ak máte viac detí, teda ste mnohodetná rodina, potom často už neodvádzate daň, hoci ju poctivo platíte. Štát vám bráni, aby ste niekoho podporili podľa vášho rozhodnutia z dane, ktorú zaplatíte. Lebo daňový bonus je odmenou za to, že pracujete a sa nepriživujete na spoločnosti.

Klub mnohodetných rodín od vzniku daňového bonusu upozorňuje na túto formu diskriminácie mnohodetných rodín. Mnoho rokovaní s rôznymi vládami, ale vždy s tým istým výsledkom – čo chcete? A vôbec, prečo ste nespokojní?

Podobne, ako v tejto veci sú mnohodetné rodiny so zodpovedným rodičovstvom diskriminované, je to aj už tretí rok vylúčenie z dotácií poskytovaných Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. A to napriek tomu, že máme zastúpenie v expertných pracovných skupinách a výbore pre deti a mládež a pre rodovú rovnosť.

Keď nás svojho času vyzval tehdajší minister Kaník, aby sme pomáhali pri riešení sociálnych otázok, tak ihneď po zasadaní som išiel za ním a som mu povedal, že namiesto odvážnych riešení priznal svoju neschopnosť. Lebo zbieranie sa na škôlky, ktoré sme masovo rušili, na prístroje do nemocníc a vozíky pre invalidov, keď sa nakupujú predražené CT a neriešia nástenkové tendre a prideľujú štátne zákazky firmám, ktoré nevyplácajú živnostníkov je prejavom slabosti. Namiesto toho, aby sme nútili kompetentných, aby riešili to, čo je ich úlohou, tak radšej organizujeme zbierky a zavoláme ešte aj médiá. Klub má odvahu a rieši veci tam, kde to treba! Preto máme sme prítomní v expertných pracovných skupinách a výbore pre deti a mládež a pre rodovú rovnosť. Okrem toho v medzinárodných organizáciách.

Snažíme sa úctu k životu šíriť na všetkých úrovniach. Podporou rodiny vytvárame také podmienky, aby rozhodovanie pre dieťa nemuselo byť rozhodnutím pre chudobu.

Klub mnohodetných rodín je odkázaný na vašu pomoc. Vaše ruky sú našimi rukami, a len z toho, čo získame môžeme financovať nie len činnosť Klubu mnohodetných rodín pri obhajobe menšiny mnohodetných rodín so zodpovedným rodičovstvom, ale aj priamo podporovať konkrétne mnohodetné rodiny. Ak nám poukážete 2%, prosíme vás o zaslanie kópie potvrdenia o zaplatení dane pošlite či už mailom, alebo poštou Klubu mnohodetných rodín, aby sme vedeli platbu identifikovať. Teda ozaj neplatí výhovorka, že musíme dať do škôlky, lebo ináč tam nedostaneme deti a podobne.

Získané prostriedky využijeme na podporu konkrétnych projektov, viac bude na  www.kmr.sk. Aj naša stránka je jeden z projektov. Tam sa dozviete, že fungujeme už vyše 20 rokov, pomáhali sme sprostredkovaním zamestnania, pripomienkovali sme zákony a predpisy, prednášali sme. Nepodliehame politickým tlakom, zachovali sme si nezávislosť. Sme odkázaní len na dobrovoľnícku prácu kvalifikovaných právnikov, psychológov, sociálnych pracovníkov a dobrovoľné príspevky ľudí, ktorým záleží na tom, aby naše služby (jediné svojho druhu na Slovensku) nezanikli.

Platíte dane? Ak áno, tak máte skvelú príležitosť významne pomôcť šíreniu rodinnej politiky. A bude vás to stáť len pár minút vypĺňania jednoduchých formulárov. Spojte nepríjemné s užitočným a darujte 2%. Všetky tieto aktivity si okrem osobného nasadenia vyžadujú aj nemalé finančné zázemie a svojimi 2 % z daní nám ho pomáhate budovať. Ďakujeme!

Niekoľko málo známych faktov

 1. Dôležité! Daňový úrad nemusí oznámiť daňovníkovi daňový nedoplatok. Daňovým nedoplatkom je daňový nedoplatok bez ohľadu na jeho výšku, čo znamená, že sa môže jednať aj o niekoľko centov. V tom prípade nemôže poskytnúť 2%! Preto odporúčame daňovníkovi zistiť, či má daňový nedoplatok, lebo daňový úrad mu malú sumu jednoducho neoznámi. Klub mnohodetných rodín už koná v tejto veci!
 2. Fyzické osoby poukazujú v roku 2015 2% z dane, pričom dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane! Je podstatný rozdiel, či pošlete 10, alebo 15 €! Túto podmienku spĺňajú všetci rodičia. Platí vás niekto za to, že vychovávate statočných občanov našej spoločnosti? Prosím napíšte nám email na klubmnohodetnychrodinsk@gmail.com a my vám potvrdenie obratom vystavíme.
 3. Podanie daňového priznania treba urobiť najneskôr do 30. apríla.
 4. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Platíte celú daň daňovému úradu, ktorý poukáže na účet Klubu 2 alebo 3% z dane, ktorú platíte.
 5. IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu.

Naše údaje

Obchodné meno alebo názov: Klub mnohodetných rodín

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Lichardova 16, 81103 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

Identif. číslo prijímateľa(IČO)/SID: 30796067 /SID nevypĺňajte

Kontakty:

Telefón: +421 905380575

Mail: kmr@kmr.sk klubmnohodetnychrodinsk@gmail.com web: www.kmr.sk

DIČ: 2020840943

Tatrabanka SK46 1100 0000 0026 2674 8618

Registrácia: MV SR VVS/1-900/90-11404

Poznámka: do poznámky prosím uveďte Vaše meno a priezvisko, prípadne názov firmy.

Ako poukázať 2% (3%) dane z príjmu za rok 2014, ak ste zamestnancom

 • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2014
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a zistiť:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2014 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Získate ho od Klubu ak ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali. Potvrdenie od organizácie/organizácií. Túto podmienku spĺňajú všetci rodičia. Platí vás niekto za to, že vychovávate statočných občanov našej spoločnosti? Vyplnené tlačivo zašlite na klubmnohodetnychrodinsk@gmail.com a my vám potvrdenie obratom vystavíme.
 • Vytlačte si Vyhlásenie o poukázaní 2% dane a vyplňte vyššie uvedené údaje Klubu mnohodetných rodín. Uveďte rok 2014.
 • Obe tlačivá – Vyhlásenie i Potvrdenie o zaplatení dane doručte do 30.04.2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Podľa možností kópiu potvrdenia o zaplatení dane pošlite či už mailom, alebo poštou Klubu mnohodetných rodín, aby vedel platbu identifikovať.
 • Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2% na účet KMR. Preto niekedy začiatkom leta očakávajte správy z KMR o sume, ktorú sa nám spolu podarilo získať! :)

Ako poukázať 2% dane z príjmu za rok 2014, ak ste fyzickou osobou a daňové priznanie si podávate sami:

 • Vypočítajte si:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2014 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Získate ho od Klubu ak ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali. Potvrdenie od organizácie/organizácií. Túto podmienku spĺňajú všetci rodičia. Platí vás niekto za to, že vychovávate statočných občanov našej spoločnosti? Vyplnené tlačivo zašlite na klubmnohodetnychrodinsk@gmail.com a my vám potvrdenie obratom vystavíme..
 • daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali, resp. na vrchu tejto stránky.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2% na účet KMR. Preto niekedy začiatkom leta očakávajte správy z KMR o sume, ktorú sa nám spolu podarilo získať! :)

Ako poukázať 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2015:

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
  2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
 5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať. Kópiu Potvrdenia o podaní daňového priznania pošlite nám, aby sme boli schopní identifikovať platbu.
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 7. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2% na účet KMR. Preto niekedy začiatkom leta očakávajte správy z KMR o sume, ktorú sa nám spolu podarilo získať! :)
 8. Viac informácií a podrobnejší návod ako postupovať nájdete na stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu:  http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Podporiť nás môžete jednorazovo, opakovane, alebo aj zriadením trvalého príkazu. To čo robíme, môžeme robiť aj vďaka Vašej pomoci.

Program podpory

Poskytnutie finančnej podpory sa považuje za dar v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať, radi Vám pomôžeme.

Za Vašu podporu a porozumenie Vám úprimne ďakujeme.

Podobné články
Napíšte nám

Máte otázky? Napíšte nám ich a radi Vám odpovieme