Program podpory členov Klubu

Úvod / Aktuality / Program podpory členov Klubu

Podpora mnohodetných rodín so zodpovedným rodičovstvom, členov Klubu mnohodetných rodín.

Niekoľko faktov:

 • Mnohodetné rodiny sú vystavené najväčšiemu riziku chudoby z celého spektra obyvateľov, oveľa väčšiemu ako dôchodcovia, alebo iní, lebo pri 6 deťoch je riziko chudoby okolo 80%, pri 8 deťoch vyše 90%.
 • Nízky príjem, otcovia mnohodetných rodín sú často považovaní za neperspektívnych, nemoderných a pod., hoci to je len mýtus. Zodpovedný rodič mnohodetnej rodiny nikdy neargumentuje v žiadosti o zvýšenie platu tým, že má veľa detí. Otec často rieši ťažkú situáciu tak, že má druhé zamestnanie.
 • Žijú len z príjmu jedného rodiča, lebo matka pracuje doma. Ale za túto prácu nemá zaplatené. Naopak, vedome sa šíri polopravda, že mnohodetné rodiny žijú na úkor daňových poplatníkov.
 • Malý základ na dôchodok rodičov, najmä pre matky, ktoré dlhé roky vychovávali a opatrovali deti, alebo boli rodinnými opatrovateľmi, teda vykonávali neplatenú prácu.
 • Daňový bonus sa odpočítava od daňového základu a preto často viacdetný rodič nemôže venovať 2% z dane.

Riešenie:

 • Zastupovanie mnohodetných rodín pred orgánmi štátnej moci – vláda, parlament a iné dôležité inštitúcie, cirkvi a mimovládne organizácie.
 • Podpora preplácaním určitých konkrétnych aktivít a komodít mnohodetných rodinám, členom Klubu mnohodetných rodín

Ako to funguje?

Všetko závisí od aktivity konkrétnej rodiny. Teda nie len učiť ako chytať ryby, ako to robia iní, ale naučiť sa, ako šíriť vlastné skúsenosti získané pri vzájomnej pomoci.

Ak mnohodetná rodina osloví ľudí, daňových poplatníkov vo svojom okolí so žiadosťou, aby jej pomohli s konkrétnou pomocou, napr. s preplatením inkasa za elektriku, vodu, alebo plyn, alebo pri preplatení hudobnej školy, prípadne niečím iným, čo je základnou životnou potrebou. Potom na základe vzájomnej dôvery asignovanú daň (2/3%) venujú Klubu mnohodetných rodín, ktorý po identifikovaní platby polovicu financií použije na preplatenie úhrad vykonaných konkrétnou mnohodetnou rodinou. Druhú polovicu financií Klub použije na financovanie aktivít, akým je zastupovanie mnohodetných rodín, práce v poradných orgánoch vlády, medzinárodných organizáciách, poradenskej a vzdelávacej činnosti, pripomienkovaní zákonov a iných dokumentov, programov, stratégií, prieskumov na národnej a medzinárodnej úrovni.

Postup pri získavaní 2/3% z dane je popísaný v časti Podporte Klub mnohodetných rodín odkázaním 2% z daní!

Dôležité:

 • Ten, kto vám venuje 2% nech zistí, či náhodou nemá daňový nedoplatok. Stačí 1 cent a nebude ho môcť poslať a vy vyjdete naprázdno!
 • Ten, kto je ochotný venovať 2%, ak pomáhal ako dobrovoľník, či už pri výchove, alebo inej pomoci, tak môže venovať aj 3%. Je to presne o polovicu viac – teda napríklad namiesto 10€ bude môcť poslať 15€, pritom stačí len jediné potvrdenie! Stojí to zato!
 • Nezabudnite, že Klubu mnohodetných rodín je treba poslať (elektronicky, poštou) kópiu Vyhlásenie o poukázaní 2% dane.
 • Daňové úrady zvyknú zasielať prostriedky do leta. Klub na základe zmluvy s členom KMR preplatí dohodnuté položky.

Keď niečo nie je jasné, prosím neváhajte, kontaktujte Klub mnohodetných rodín.

 

Podobné články
Napíšte nám

Máte otázky? Napíšte nám ich a radi Vám odpovieme